Йошкар-Ола ударение

Ударение в слове Йошкар-Ола ставится на А.

Таким образом, правильное ударение Йошкар-Ола

Неправильно ударение : Йошкар-Ола